Corona regels

Spelregels buitentraining. Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • douche thuis en niet op de sportlocatie, vermijd het aanraken van je gezicht
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

Fitness De Driehoek zorgt voor:

 • controle van inschrijving
 • hygiëne-artikelen;
 • goede voorbereiding van de training, zodat de 1,5 m-regel stand zal houden
 • de training zal klaar staan zodat er gelijk gestart kan worden
 • er zullen zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden
 • volgt de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat de deelnemers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit
 • laat de leden gefaseerd de locatie betreden en verlaten. Wijst men erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.